Екологічна безпека

Екологічна безпека

Турбота про довкілля та зменшення впливу виробничого комплексу на екологію є важливими аспектами діяльності Керченського металургійного комплексу як соціально відповідального підприємства.

Комплекс веде системну роботу у галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунту від забруднення, ведеться робота з утилізації відходів промислового виробництва.

З метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу, на підприємстві встановлено 10 пило- та газоуловлююче устаткування. Регулярно проводиться заміна фільтруючих елементів на фільтрах ФВГТ травильних агрегатів «Сілезія».

Лабораторія Керченського металургійного комплексу проводить моніторинг стану місць утилізації відходів - шламонакопичувача і накопичувача твердих промислових відходів (НТПО), а також проводить контроль складу зливових вод, що скидаються у море. Проводяться дослідження ґрунту і заміри повітря санітарної зони на вміст забруднюючих речовин.

Промислові та тверді побутові відходи регулярно передаються на утилізацію, що знижує забруднення навколишнього середовища.